عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:

برای جذب سرمایه گذاران خارجی بهبود فضای کسب و کار مهم است

تاریخ 1398/04/29 ساعت 11:27

فکر نمی کنم تا یک سال آینده حتی از تعداد انگشتان دست هم فراتر برود سرمایه گذاران خارجی که به خاطر اقامت 5 ساله و با شرط 250 هزار دلار سرمایه گذاری بخواهند در ایران حضور داشته باشند.

در شرایطی که هیات دولت حدود 10 روز پیش مصوب کرد به سرمایه گذاران خارجی با 250 هزار دلار سرمایه گذاری در ایران اقامت 5 ساله داده خواهد شد؛ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتاق ایران و ارمنستان می گوید:« قاطعانه معتقدم که این مصوبه سرمایه گذاران خارجی را تشویق به حضور در ایران نمی کند.»

هرویک یاریجانیان می گوید:« زمانی تشویق سرمایه گذاران با سرمایه گذاری 250 هزار دلاری و دادن اقامت 5 ساله معنی پیدا می کند که ما با بیش از 5 میلیون ایرانی مهاجر که بخش مهمی از آن ها هم تحصیل کرده و کارآفرین هستند؛ رو به رو نباشیم. وقتی ما نتوانسته ایم ایرانیان کارآفرین بسیار موفقی که در خارج از کشور داریم را جذب کنیم، چگونه می خواهیم سرمایه گذاران خارجی را تشویق به سرمایه گذاری کنیم. الان تعداد زیادی از کارآفرینان ایرانی مانند برند منصوری در آلمان (که در حوزه خودرو فعال هستند) بسیار خوش درخشیده اند و شرکت های ثروت آفرینی را ایجاد کرده اند و در سطح بین المللی شناخته شده اند ولی ما در جذب این ها موفق نبوده ایم.»

او ادامه می دهد:« اگر ما فضای رقابتی و خالی از فساد و رانت را در داخل کشور مهیا کنیم و برای جذب ایرانیان موفق مهاجر تلاش کنیم حتما نسبت به تشویق سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران و گذاشتن مشوق 250 هزار دلار برای اقامت 5 ساله، بهتر نتیجه خواهیم گرفت. من فکر نمی کنم تا یک سال آینده حتی از تعداد انگشتان دست هم فراتر برود سرمایه گذاران خارجی که به خاطر اقامت 5 ساله و با شرط 250 هزار دلار سرمایه گذاری بخواهند در ایران حضور داشته باشند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« به اعتقاد من مشکل اساسی که ما در جذب سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان موفق مهاجر برای حضور در کشورمان و سرمایه گذاری داریم، نبود فضای مناسب کسب و کار است. برای مثال وقتی یک سرمایه گذار به ایران می آید و می خواهد سرمایه گذاری کند یکی از آیتم هایی که در نظر می گیرد نظام و سیستم بانکی است که در ایران سود 20 درصدی دارد. یا وقتی چتر پوشش بیمه ای ما جهانی و بین المللی نیست قطعا سرمایه گذار خارجی نمی تواند ریسک سرمایه گذاری داشته باشد و موارد بسیاری از این دست که نشان می دهد فضای کسب و کار در کشور ما اصلا برای حضور سرمایه گذاران فراهم نیست. از طرف دیگر هم شما فشار تحریم های آمریکا و قطع ارتباط کشورمان با بانک های بین المللی و سیستم مالی بین المللی را در نظر داشته باشید که راه را مسدود می کند، فکر کنید سرمایه گذار خارجی برای تولید کالا در ایران حضور داشته باشد، چگونه باید کالای خود را صادر و پول آن را دریافت کند؟ بنابراین به اعتقاد من مصوبه دولت برای جذب سرمایه گذاران خارجی با 250 هزار دلار سرمایه گذاری و دادن اقامت 5 ساله، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا واقعیت.»

او در ادامه به تجربه های دیگر کشورها از جمله ارمنستان که خود رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان است، اشاره کرد و گفت:« کشور ارمنستان در سال های گذشته توانسته است در جذب سرمایه گذاران هندی، چینی و... موفق عمل کند و مهم ترین نکته هم فراهم بودن فضای کسب و کار است که باعث شده با رشد 25 درصدی در جذب سرمایه گذاران رو به رو شوند. الان 10 سال است که تلورانس نرخ برابری ارز ارمنستان با ارزهای دیگر و جهانی کمتر از 5 درصد بوده است. بنابراین فضایی وجود دارد که سرمایه گذار می توانند برای کسب و کار خود برنامه ریزی داشته باشند.»